حقوق تجارت الكترونيك (۱)

حقوق تجارت الكترونيك

حقوق تجارت الكترونيك (۱) گر چه استفاده از وسايل الكترنيكي در تجارت ، امر تازه اي نيست و زماني طول...
بیمه

بیمه

بيمه از زبان هندي ( اردو ) گرفته شده است و معني لغوي آن ضمانت است . در اصطلاح نيز ضمانت مخصوصي است...
پزشكي قانوني ـ كارشناسي مشگل

پزشكي قانوني ـ كارشناسي مشکل

دكتر صمد قضائي در كتاب چيني سن آن روهو كه بسال 1247 ميلادي تحرير يافته نوشته شده است : براي اث...