مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

سید محمد موسوی بجنوردی در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم...
حقوق تجارت الکترونیک (۱)

حقوق تجارت الکترونیک

حقوق تجارت الکترونیک (۱) گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طول...
بیمه

بیمه

بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است...