مهر ۱۳۹۸
مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک
۱ام مهر ۱۳۹۸

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

سید محمد موسوی بجنوردی در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم...
حقوق تجارت الکترونیک (۱)
۱ام مهر ۱۳۹۸

حقوق تجارت الکترونیک

حقوق تجارت الکترونیک (۱) گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طول...
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی
۱ام مهر ۱۳۹۸

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص...
خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن
۱ام مهر ۱۳۹۸

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

 تصویب قانون ثبت اسناد و املا‌ک در سال ۱۳۱۰ و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۱۷، بسیاری از مف...
بیمه
۱ام مهر ۱۳۹۸

بیمه

بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است...
توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری است
۱ام مهر ۱۳۹۸

توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری

دکتر فربد فدایی _ روانپزشک_ استادیار دانشگاه اندیشمندان ایران و اسلام به تفصیل درباره تاثیر محیط...
پزشکی قانونی ـ کارشناسی مشگل
۱ام مهر ۱۳۹۸

پزشکی قانونی ـ کارشناسی مشکل

دکتر صمد قضائی در کتاب چینی سن آن روهو که بسال ۱۲۴۷ میلادی تحریر یافته نوشته شده است : برای اث...
اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان
۱ام مهر ۱۳۹۸

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

گاه در تجارت یک طرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدا...
بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی
۱ام مهر ۱۳۹۸

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی ساز...